ARKANpic

ARKANpic - aplikacja pracująca w systemie ITAC

ARKANpic jest aplikacją bazodanową, która stanowi część centrum informacyjnego archiwum fizycznego ITAC. ARKANpic pozwala na składowanie fotokopii dokumentów i przedmiotów. Celowo używamy określeń obiekt, ponieważ archiwizować można dokumenty i przedmioty. Narzędzia jakich dostarcza ARKANpic pozwalają na przeglądanie dokumentacji archiwalnej bez jej otwierania, narażania na zniszczenia i utratę.

Oferujemy usługę wykonania fotokopii dokumentów w archiwum klienta.

ITAC - IT Archive Center