ITAC

System ITAC

 

ITAC jest zespołem aplikacji bazodanowych, który stanowi centrum informacyjne archiwum fizycznego. Pozwala ona zarządzać wieloma punkami zbiorów archiwistycznych, ich pojemnością, położeniem zarchiwizowanych obiektów. Łatwe zarządzanie położeniem, zlecanie przemieszczeń, wydobycie i składowanie.

Archiwizowanie - zabezpieczenie i składowanie, to dwa współistniejące działy, dzielą się dalej na problematyki związane z realizacją fizyczną tych założeń przechowywania. Aplikacja bazodanowa ARKAN pozwala zarządzać składowaniem i ruchem archiwizowanych obiektów, w wersji ARKANpic również na składowanie fotokopii dokumentów i przedmiotów. Celowo używamy określeń obiekt, ponieważ archiwizować można dokumenty i przedmioty. Narzędzia jakich dostarcza dziś IT pozwalają na sprawne gromadzenie informacji, zarządzanie nimi, wyciąganie zestawień, lecz nie jest to zabezpieczanie dokumentu czy przedmiotu. Ta część odpowiedzialności spoczywa na składzie - mury, alarmy, systemy p.poż. i inne.

ITAC - IT Archive Center